۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ خرداد -
1:39:0
ویژه همکاران | English
 
استخدام
 
فرم ثبت‌نام متقاضیان کار
 
جهت پر کردن فرم استخدام اینجا را کلیک کرده و بعد از پر کردن فرم را به آدرس پست الکترونیک شرکت نویان بهینه info@noyanbehineh.ir ارسال فرمایید.
 
متقاضیان محترم قبل از تکمیل فرم به توضیحات زیر توجه نمایید.
متقاضیان می‌بایست دارای شرایط ذیل باشند:
-   دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشند.
-   دارای مدرک تحصیلی کاردانی به بالا باشند.
توجه: تکمیل این فرم هیچ‌گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، این شرکت بنا به قوانین خود در جذب یا عدم جذب افراد مختار می‌باشد.
متقاضیان برحسب رشته و مقطع تحصیلی دریکی از بخش‌های ذیل گزینش خواهند شد.
-   کنترل پروژه
-   امور اداری و دفتری
-   امور مالی و حسابداری
-   امور فنی و اجرائی (صنعت برق)

 

 
فرم ثبت‌نام متقاضیان کار
 
جهت پر کردن فرم استخدام اینجا را کلیک کرده و بعد از پر کردن فرم را به آدرس پست الکترونیک شرکت نویان بهینه info@noyanbehineh.ir ارسال فرمایید.
 
متقاضیان محترم قبل از تکمیل فرم به توضیحات زیر توجه نمایید.
متقاضیان می‌بایست دارای شرایط ذیل باشند:
-   دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشند.
-   دارای مدرک تحصیلی کاردانی به بالا باشند.
توجه: تکمیل این فرم هیچ‌گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، این شرکت بنا به قوانین خود در جذب یا عدم جذب افراد مختار می‌باشد.
متقاضیان برحسب رشته و مقطع تحصیلی دریکی از بخش‌های ذیل گزینش خواهند شد.
-   کنترل پروژه
-   امور اداری و دفتری
-   امور مالی و حسابداری
-   امور فنی و اجرائی (صنعت برق)