۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ خرداد -
0:40:17
ویژه همکاران | English
 
معرفی و تاریخچه
به نام خدا
 
 
شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه با استعانت از خداوند رحمان ورحیم وتوسل برآقا علی ابن موسی الرضا (ع) در مهر ماه 1382 درشهر مقدس مشهد درسازمان ثبت اسنادواملاک کشورواداره ثبت شرکتهای مشهد مقدس باشماره ثبت 20007 ثبت گردیده و فعالیت رسمی خودراآغاز نموده است.
علی رغم ناملایمات، دست اندازها وموانع فراوان، به برکت وجود مقدس حضرت ثامن الحج (ع) وتلاش بی وقفه پرسنل و همکاران شرکت، امروز شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه را در سطح بالااز تخصص، تعهدو کیفیت میبینیم که این امر باعث افتخار همه ما گردیده است.
شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه با شش نفر شروع بکار نمود و اکنون بالغ بر دویست همکار این شرکت را در رسیدن به قله های تخصص ومعرفت یاری می نمایند.
 
"نویان در لغت به معنی : سردار، سرلشگر، امیر و پیشرو است و در برخی ازموارد از نویان به معنای نوین نیز یاد میشود."
 
 
 
 
 
 
 
 

    

به نام خدا
 
 
شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه با استعانت از خداوند رحمان ورحیم وتوسل برآقا علی ابن موسی الرضا (ع) در مهر ماه 1382 درشهر مقدس مشهد درسازمان ثبت اسنادواملاک کشورواداره ثبت شرکتهای مشهد مقدس باشماره ثبت 20007 ثبت گردیده و فعالیت رسمی خودراآغاز نموده است.
علی رغم ناملایمات، دست اندازها وموانع فراوان، به برکت وجود مقدس حضرت ثامن الحج (ع) وتلاش بی وقفه پرسنل و همکاران شرکت، امروز شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه را در سطح بالااز تخصص، تعهدو کیفیت میبینیم که این امر باعث افتخار همه ما گردیده است.
شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه با شش نفر شروع بکار نمود و اکنون بالغ بر دویست همکار این شرکت را در رسیدن به قله های تخصص ومعرفت یاری می نمایند.
 
"نویان در لغت به معنی : سردار، سرلشگر، امیر و پیشرو است و در برخی ازموارد از نویان به معنای نوین نیز یاد میشود."