۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
23:14:27
ویژه همکاران | English
 
ارزشهای محوری
 
—مجموعه اقتصادی و تجاری نویان بهینه در افق 1404  مجموعه ای است پایبند به ارزشهای ذیل :
¢تکیه و پایبندی به رعایت اصول ، احکام و اخلاق اسلامی و شیعی
¢تعهد به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران
¢کسب روزی حلال
¢کارآفرینی
¢تشويق و ترغیب برای ایجاد ” تعادل“ ميان زندگي شغلی و فردی کارکنان
¢تقویت "خلاقیت" ، "رقابت پذیری" ، "تبادل آراء و افکار سازنده" ، "روحیه تعاون و همکاری" و نیز "اعتماد به نفس در حوزه تخصصی" در کارکنان
 
—مجموعه اقتصادی و تجاری نویان بهینه در افق 1404  مجموعه ای است پایبند به ارزشهای ذیل :
¢تکیه و پایبندی به رعایت اصول ، احکام و اخلاق اسلامی و شیعی
¢تعهد به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران
¢کسب روزی حلال
¢کارآفرینی
¢تشويق و ترغیب برای ایجاد ” تعادل“ ميان زندگي شغلی و فردی کارکنان
¢تقویت "خلاقیت" ، "رقابت پذیری" ، "تبادل آراء و افکار سازنده" ، "روحیه تعاون و همکاری" و نیز "اعتماد به نفس در حوزه تخصصی" در کارکنان