۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
22:52:15
ویژه همکاران | English
 
دوره هاوکلاسها
 
-     برگزاری دوره طراحی و معماری روشنایی بیش از 20 دوره
-     برگزاری دوره آموزشی PLC و مانیتورینگ بیش از  150 نفر
-     تدريس دوره هاي اتوماسيون صنعتي به صورت عملي و تئوري در دانشگاه صنعتي شاهرود .
-     تدريس دوره هاي اتوماسيون صنعتي ( تئوري و عملي ) ، دانشگاه آزاد گناباد .
-     تدريس دوره هاي تخصصي PLC  براي پرسنل كارخانه هاي مختلف از قبيل : ، متالوژي پودر مشهد ، تك تابلو ، فرش مشهد و ......
-     تدریس دوره میکرو کنترلر  (تئوری و عملی ) بیش از 15 دوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-     برگزاری دوره طراحی و معماری روشنایی بیش از 20 دوره
-     برگزاری دوره آموزشی PLC و مانیتورینگ بیش از  150 نفر
-     تدريس دوره هاي اتوماسيون صنعتي به صورت عملي و تئوري در دانشگاه صنعتي شاهرود .
-     تدريس دوره هاي اتوماسيون صنعتي ( تئوري و عملي ) ، دانشگاه آزاد گناباد .
-     تدريس دوره هاي تخصصي PLC  براي پرسنل كارخانه هاي مختلف از قبيل : ، متالوژي پودر مشهد ، تك تابلو ، فرش مشهد و ......
-     تدریس دوره میکرو کنترلر  (تئوری و عملی ) بیش از 15 دوره