۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين -
22:12:45
ویژه همکاران | English
 
بهینه سازی مصرف انرژی (بخش ساختمان)
 
 
-       مشاور انرژی ساختمان آمار ، اطلاعات و انفورماتیک شهرداری مشهد (اله سیت) به عنوان اولین و تنها ساختمان بهینه بهره برداری شده کشور سال 85
 
 
-       مشاور و طراح سیستم BMS برج 2 ساختمان استانداری خراسان رضوی سال 91
 
-       بررسی اثرات راه اندازهای نرم در آسانسور های خانگی و تجاری سال84
 
 
-       ممیزی انرژی شش پست انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان سال 90
 
-       ممیزی انرژی ساختمان اداری، آموزش و مهندسی پتروشیمی تبریز سال 89
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی گاز آذربایجان شرقی سال 87
 
-       ممیزی انرژی اداره مرکزی و ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان زنجان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان ستاد شرکت گاز آذربایجان غربی سال 89
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گیلان سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی اداره گاز ناحیه بوکان، ساختمان اداری خوی و اداره گاز ارومیه سال 87
 
-       ممیزی انرژی نواحی 3و1 و منازل مسکونی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گلستان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای 9 پست انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی سال 85
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه اصفهان سال 87
 
 
-       ممیزی انرژیشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - منطقه گیلان سال 87
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه قم سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه ایلام سال 86
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه هرمزگان سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 84
 
-       ممیزی انرژی شرکت گاز استان قم- ساختمانهای مرکزی CGS  ، کهک و مهمانسرا سال 87 
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی و ایستگاههای تقلیل فشار شرکت گاز استان آذربایجان شرقی سال 87
 
-       ممیزی انرژی هتل هما (2) مشهد سال 85
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی ، باشگاه برق و ساختمانهای تابعه برق منطقه ای خراسان سال 90
 
-       ممیزی انرژی ساختمان امور برق 5 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری خراسان رضوی سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری خراسان شمالی سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری خراسان جنوبی سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری گلستان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری سمنان سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی سال 90
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های آب و فاضلاب استان خراسان رضوی سال 90
 
-      ممیزی انرژی 48000 متر مربع از ساختمانهای مرتبط با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور سال89
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی و سرپرستی بانک سپه استان خراسان رضوی سال 91
 
-       ممیزی انرژی بیمارستان فوق تخصصی جامع زنان تهران(میرزا کوچک خان سابق) سال91
 
 
 

 

 
 
-       مشاور انرژی ساختمان آمار ، اطلاعات و انفورماتیک شهرداری مشهد (اله سیت) به عنوان اولین و تنها ساختمان بهینه بهره برداری شده کشور سال 85
 
 
-       مشاور و طراح سیستم BMS برج 2 ساختمان استانداری خراسان رضوی سال 91
 
-       بررسی اثرات راه اندازهای نرم در آسانسور های خانگی و تجاری سال84
 
 
-       ممیزی انرژی شش پست انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان سال 90
 
-       ممیزی انرژی ساختمان اداری، آموزش و مهندسی پتروشیمی تبریز سال 89
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی گاز آذربایجان شرقی سال 87
 
-       ممیزی انرژی اداره مرکزی و ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان زنجان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان ستاد شرکت گاز آذربایجان غربی سال 89
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گیلان سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی اداره گاز ناحیه بوکان، ساختمان اداری خوی و اداره گاز ارومیه سال 87
 
-       ممیزی انرژی نواحی 3و1 و منازل مسکونی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان گلستان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمانهای 9 پست انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی سال 85
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه اصفهان سال 87
 
 
-       ممیزی انرژیشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - منطقه گیلان سال 87
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه قم سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه ایلام سال 86
 
-       ممیزی انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه هرمزگان سال 87
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی سال 84
 
-       ممیزی انرژی شرکت گاز استان قم- ساختمانهای مرکزی CGS  ، کهک و مهمانسرا سال 87 
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی و ایستگاههای تقلیل فشار شرکت گاز استان آذربایجان شرقی سال 87
 
-       ممیزی انرژی هتل هما (2) مشهد سال 85
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی ، باشگاه برق و ساختمانهای تابعه برق منطقه ای خراسان سال 90
 
-       ممیزی انرژی ساختمان امور برق 5 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری خراسان رضوی سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری خراسان شمالی سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری خراسان جنوبی سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری گلستان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های استانداری سمنان سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی سال 90
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی سال 88
 
-       ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی سال 88
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان های آب و فاضلاب استان خراسان رضوی سال 90
 
-      ممیزی انرژی 48000 متر مربع از ساختمانهای مرتبط با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور سال89
 
 
-       ممیزی انرژی ساختمان مرکزی و سرپرستی بانک سپه استان خراسان رضوی سال 91
 
-       ممیزی انرژی بیمارستان فوق تخصصی جامع زنان تهران(میرزا کوچک خان سابق) سال91